Tăng trust web

Danh mục bài viết

Sala Garden


Cách tăng trust website nhanh nhất bằng >100 backlink chất lượng đến từ Google

Những cách tăng trust website / tăng chỉ số DR cũ đã không còn hiệu quả. Nếu bạn đang làm SEO và đang tìm một giải pháp nhanh chóng, thì đây là >100 backlink chất lượng đến từ chính Google.
Việc khai thác backlink trực tiếp này từ Google sẽ giúp đẩy mạnh các chỉ số liên quan đến sức mạnh cho website của bạn, như chỉ số DA PA từ Moz và chỉ số UR DR từ Ahrefs.
Mình đã test thử và nhận được rất nhiều backlink từ Google, giúp tăng điểm chỉ số cho site. Dưới đây là ảnh chụp từ Ahrefs.

Dưới đây là >100 backlink huyền diệu đó. Cách làm được viết ở cuối bài.
1. http://www.google.com.br/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
2. http://www.google.dk/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
3. http://www.google.nl/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
4. http://www.google.co.za/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
5. http://www.google.ae/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
6. http://images.google.com/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
7. http://www.google.ee/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
8. http://www.google.gr/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
9. http://www.google.ie/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
10. http://www.google.com.my/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
11. http://www.google.no/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
12. http://www.google.co.nz/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
13. http://www.google.com.ph/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
14. http://www.google.com.sg/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
15. http://www.google.sk/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
16. http://google.by/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
17. http://google.com.do/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
18. http://google.com.gh/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
19. http://google.com.gt/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
20. http://google.is/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
21. http://google.kz/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
22. http://google.com.lb/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
23. http://google.lk/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
24. http://google.lu/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
25. http://google.lv/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
26. http://google.com.np/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
27. http://google.com.pk/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
28. http://google.com.pr/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
29. http://google.tn/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
30. http://google.co.ug/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
31. http://google.com.uy/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
32. http://google.ad/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
33. http://google.am/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
34. http://google.com.bh/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
35. http://google.com.bo/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
36. http://google.ci/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
37. http://google.cm/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
38. http://google.com.cu/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
39. http://google.com.cy/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
40. http://google.com.et/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
41. http://google.ge/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
42. http://google.gp/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
43. http://google.hn/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
44. http://google.iq/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
45. http://google.com.jm/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
46. http://google.jo/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
47. http://google.com.kh/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
48. http://google.com.kw/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
49. http://google.la/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
50. http://google.md/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
51. http://google.me/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
52. http://google.mg/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
53. http://google.mk/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
54. http://google.mn/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
55. http://google.com.mt/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
56. http://google.com.ni/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
57. http://google.com.om/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
58. http://google.com.pa/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
59. http://google.ps/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
60. http://google.ru/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
61. http://google.pl/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
62. http://google.com.hk/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
63. http://maps.google.com/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
64. http://cse.google.com/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
65. http://google.tt/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
66. http://google.sn/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
67. http://google.si/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
68. http://google.rs/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
69. http://google.ro/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
70. http://google.pt/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
71. http://google.mu/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
72. http://google.lt/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
73. http://google.li/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
74. http://google.it/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
75. http://google.hu/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
76. http://google.hr/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
77. http://google.fi/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
78. http://google.dz/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
79. http://google.cz/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
80. http://google.com.vn/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
81. http://google.com.ua/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
82. http://google.com.tr/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
83. http://google.com.sv/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
84. http://google.com.sa/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
85. http://google.com.qa/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
86. http://google.com.py/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
87. http://google.com.pe/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
88. http://google.com.ng/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
89. http://google.com.mx/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
90. http://google.com.ly/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
91. http://google.com.eg/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
92. http://google.com.ec/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
93. http://google.com.co/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
94. http://google.com.bd/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
95. http://google.com.au/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
96. http://google.com.ar/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
97. http://google.co.zw/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
98. http://google.co.ve/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
99. http://google.co.tz/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
100. http://google.co.th/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
101. http://google.co.ma/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
102. http://google.co.kr/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
103. http://google.co.ke/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
104. http://google.co.jp/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
105. http://google.co.in/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
106. http://google.co.il/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
107. http://google.co.id/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
108. http://google.co.cr/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
109. http://google.cl/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
110. http://google.ch/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
111. http://google.cd/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
112. http://google.cat/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
113. http://google.bg/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
114. http://google.be/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
115. http://google.ba/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
116. http://google.az/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
117. http://google.at/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
118. http://google.se/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
119. http://google.co.bw/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
120. http://google.de/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
121. http://google.ca/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
122. http://google.com.br/url?q=https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/
Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thay thế đoạn https://nghiatrang-saigon.com/sala-garden/ bằng link website của bạn. Sau đó bạn viết một bài viết tương tự rồi click vào từng link để được Google index, hoặc submit từng link lên Google Search Console.
Chúc các bạn thực hiện thành công.
Xem thêm về Hoa viên SaLa Garden tại đây.

Tin Tức Khác
Tìm Kiếm Bài Viết
Dự Án Hoa Viên
Chia Sẻ Thông Tin
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Đăng Ký Tư Vấn